اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

پوستر اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

حقوق ( کلیه گرایش ها)
فقه و الهیات اسلامی
علوم اسلامی
علوم سیاسی
فلسفه
علوم اجتماعی و فرهنگی
و سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی