اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

پوستر اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی

اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط شرکت توسعه دانش فرزانگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

حقوق ( کلیه گرایش ها)
فقه و الهیات اسلامی
علوم اسلامی
علوم سیاسی
فلسفه
علوم اجتماعی و فرهنگی
و سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی