سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

The third international conference on new technologies in science

پوستر سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم