اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

First International Conference on Modern Technologies in Science

پوستر اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل،دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم