دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

Second International Conference on New Technologies in Science

پوستر دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل،دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل در شهر آمل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم