سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، بهمن ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

3rd National Conference on Science and Environmental Management

پوستر سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست