دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

The Second National Conference on Science and Environmental Management

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست