اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

The First National Conference on Science and Environmental Management

پوستر اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست

اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست