اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی، دی ماه 94

اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

پوستر اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی

اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی انرژی در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- مهندسی برق

-مهندسی عمران و معماری

- مهندسی مکانیک و انرژیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس پیشرفتهای نوین در حوزه انرژی