هفتمین کنگره جراحی خراسان، اسفند ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره جراحی خراسان

7th Khorasan Surgical Congress

پوستر هفتمین کنگره جراحی خراسان

هفتمین کنگره جراحی خراسان در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،جامعه جراحان خراساندانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.