ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان، اسفند ماه 96

ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان

6th Khorasan surgery Congress

پوستر ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان

ششمین کنگره جراحی خراسان-جراحی سرطان در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جامعه جراحان ایران-شاخه خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.


  محورهای همایش

  • عنوان اختصاصی: جراحی سرطان 
  • تومورهای سر و گردن تومورهای زنان
  • تومورهای سیستم گوارش تومورهای قاعده جمجمه
  • تومور دستگاه تنفسی تکنیک های بازسازی
  • دستگاه ادراری تناسلی تومورهای اسکلتی عضلانی
  • طب جایگزین مراقبت های حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان