چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 4nd National Conference on Computer and Information Technology Information

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۹ توسط ،سازمان نظام صنفي رايانه اي استان خوزستان در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات