دومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 2nd National Conference on Computer and Information Technology Information

پوستر دومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ توسط ،سازمان نظام صنفي رايانه اي استان خوزستان در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات