سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات، آذر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The 3nd National Conference on Computer and Information Technology Information

پوستر سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۸ توسط ،سازمان نظام صنفي رايانه اي استان خوزستان در شهر ماهشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات