سومین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، بهمن ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

The third national conference to improve and create organization and business

پوستر سومین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

سومین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار