همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، خرداد ماه ۱۳۹۹

همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

National conference on improvement and rebuilding of Organization and Businesses

پوستر همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ توسط موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان،موسسه آموزش عالي ازاد ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار