دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار، شهریور ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

Second National Conference on Improvement and Rebuilding of Organization and Businesses

پوستر دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار

دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان،موسسه فرهنگی هنری عصر گفتمان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار