پنجمین همایش مالی اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش مالی اسلامی

Fifth Islamic Finance Conference

پوستر پنجمین همایش مالی اسلامی

پنجمین همایش مالی اسلامی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مالی اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش مالی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش مالی اسلامی