چهارمین همایش مالی اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش مالی اسلامی

Forth Islamic Finance Conference

پوستر چهارمین همایش مالی اسلامی

چهارمین همایش مالی اسلامی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مالی اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش مالی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش مالی اسلامی