سومین همایش مالی اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش مالی اسلامی

Third Islamic Finance Conference

پوستر سومین همایش مالی اسلامی

سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مالی اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش مالی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش مالی اسلامی