سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه، خرداد ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه

The third national conference on promoting the health of the individual, family and society

پوستر سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه

سومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،مرکز تحقیقات سلامت جامعهبا همکاری: دانشکده پرستاری، مامایی و اتاق عملدانشکده دندانپزشکیدانشکده علوم ورزشیدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.