همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه، آبان ماه ۱۳۹۸

همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه

National Congress on Individual Family and community Health Promotin

پوستر همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه

همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،مركز تحقيقات سلامت جامعه - دانشكده پرستاري و مامايي و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه