همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه، آبان ماه 98

همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه

National Congress on Individual Family and community Health Promotin

پوستر همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه

همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط مرکز تحقیقات سلامت جامعه - دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- پیشگیری، درمان و مراقبت در بیماری های حاد و مزمن

- آشنایی با روش های نوین پیشگیری و درمان در دندانپزشکی

- سلامت دهان، دندان و بیماری های سیستمیک

- یافته های نوین در بهداشت باروری

-ارتقاء سلامت در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی

-تعیین کننده های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سلامت

- مبانی حقوقی و اخلاقی در سلامت

- آموزش به مددجومقالات پذیرش شده در همایش ملی ارتقا سلامت فرد،خانواده و جامعه