دومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه، بهمن ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه

The Second National Conference on Promoting the Health of the Individual, Family and Community

پوستر دومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه

دومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،مركز تحقيقات سلامت جامعه - دانشكده پرستاري و مامايي و دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه