دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات، آذر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات

The second international conference on research findings in language and literature studies

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات مراجعه فرمایید.