سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، بهمن ماه ۱۳۸۹

سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology

پوستر سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،آموزشكده سما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات