اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، فروردین ماه ۱۳۸۶

اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology

اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط ،مركز آموزش و فرهنگي سما همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات