دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۸۷

دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

The Second National Conference on Computer Electrical Engineering and Information Technology

دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان،آموزشكده سما، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات