پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی، فروردین ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی

5th International Conference on Educational Psychology: Psychoeducational interventions

پوستر پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی

پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،انجمن روانشناسی تربیتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی روان شناسی تربیتی: مداخلات روانی-تربیتی