چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی، بهمن ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

the 4th national conference on cognitive educational psychology

پوستر چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط ،انجمن روانشناسی تربیتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی