سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

3rd National Conference on Cognitive Educational Psychology

پوستر سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی

سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،انجمن روانشناسی تربیتی ایرانانجمن روانشناسي تربيتي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی