سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، خرداد ماه ۱۴۰۱

سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

The Third National Conference on Dramatic and Digital Arts

پوستر سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه دامغان، در شهر دزفول برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال