نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، آذر ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

First National Conference on Digital Performing Arts

پوستر نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه دامغان، در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال