نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، آذر ماه 98

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

First National Conference on Digital Performing Arts

پوستر نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه دامغان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر دامغان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 محورهای همایش:

تئاتر:

 • نقد و تحلیل آثار نمایشی ایرانی در دهه 90 شمسی
 • ارتباط میان متن و اجرای نمایشی
 • مطالعه وجوه دیداری و شنیداری هنر نمایش
 • اقتباس شناسی در هنر نمایش
 • هنر اجرا به مثابه یک گونه نمایشی نوین
 • جامعه شناسی نمایش
 • مطالعات نظری و میان رشته ای تئاتر
   

تلویزیون:

 • نقد و تحلیل آثار تلویزیونی ایرانی در دهه 90 شمسی
 • راهکارها و راهبردهای نوین در عرصه تولید هنری آثار تلویزیونی
 • مطالعه وجوه هنری تولیدات تلویزیونی
 • تلویزیون و صنعت فرهنگ
 • تبلیغات تلویزیونی به مثابه یک گونه نمایشی
 • جامعه شناسی تلویزیون
 • تلویزیون و مطالعات فرهنگی
   

سینما:

 • نقد و تحلیل آثار سینمایی ایرانی در دهه 90 شمسی
 • ارتباط میان متن و تصویر در سینما
 • اقتباس شناسی  سینمایی
 • سینما و صنعت فرهنگ
 • سبک ها و مکتب های بازیگری در سینما
 • جامعه شناسی سینما
   

هنرهای دیجیتال:

 • نقد و تحلیل آثار هنرهای دیجیتال ایرانی در دهه 90 شمسی
 • هنر دیجیتال و بینامتنیت
 • بازی رایانه­ای به مثابه یک گونه از هنرهای دیجیتال
 • هنر اینترنتی به مثابه یک گونه از هنرهای دیجیتال
 • جامعه شناسی هنرهای دیجیتال