دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

2st National Conference on Dramatic and Digital Arts

پوستر دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه دامغان، در شهر دامغان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال