چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی، دی ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

4th National Congress of Clinical Case Reports

پوستر چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز، در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی