کنگره ملی گزارش های موردی بالینی، دی ماه 97

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

National Congress on Clinical Case Reports

پوستر کنگره ملی گزارش های موردی بالینی

کنگره ملی گزارش های موردی بالینی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی گزارش های موردی بالینی مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

بیماری های داخلی (تمامی فوق تخصص ها)

بیماری های نورولوژی و نوروسرجری

بیماری های روان پزشکی

بیماری های عفونی

بیماری های قلب و جراحی قلب

بیماری های ارتوپدی

بیماری های اورولوژی

بیماری های زنان و مامایی

بیماری های اطفال و جراحی اطفال

طب اورژانس

پزشکی قانونی و مسمومیت

علوم آزمایشگاهی

پرستاری تمامی محورهامقالات پذیرش شده در کنگره ملی گزارش های موردی بالینی