سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی، دی ماه ۱۳۹۸

سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

3rd national congress on clinical case reports

پوستر سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی

سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني البرز در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره ملی گزارشهای موردی بالینی