یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی

Eleventh Middle East Cardiovascular Congress and Fourth Surgical Intervention Congress

پوستر یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی

یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه و چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.