سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی، فروردین ماه ۱۳۹۷

سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

3rd Symposium on Complex Cardiac Interventions

پوستر سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی

سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيرازدانشگاه علوم پزشكي فارس در شهر شیراز برگزار گردید.