دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"، آذر ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"

The 2nd International Conference" Archi- Urban: From Bio-Architecture to Utopia"

پوستر دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"

دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر" در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر" مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری- شهر: " از معماری زیست مبنا تا آرمانشهر"