همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی، آذر ماه ۱۳۹۴

همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

Third National Conference on Oil and Gas and Related Industries

پوستر همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي قزوين با همكاري معاونت فرهنگي دانشگاه در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی