پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها، مهر ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها

Fifth National Conference on Urban and Architecture of Iran in the Transition of Works and Thoughts

پوستر پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها

پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها