همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

پوستر همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۴ توسط دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه در شهر قزوین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-توسعه دانش معماری و شهرسازی در بستر مباحث اسلامی
-شناخت افق های جدید در معماری و شهرسازی اسلامی
-استفاده از تجربیات جهانی در سرزمین های اسلامی

 

 

محورهای همایش:

شهر در تمدن اسلامی:
-رویکرد ها و نظریه ها
-فرهنگ و طراحی شهری در گذر زمان
-شهر، محیط و کالبد
-تجربیات موفق طراحی شهری

معماری در تمدن اسلامی:
-نظریه ها و نگرش ها
-محیط ، فرهنگ و معماری
-سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونی
-تحلیل و ارزیابی نمونه های اجرا شدهمقالات پذیرش شده در همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی