سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، مرداد ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

The Third International Conference on Civil, Architecture and Urban Development Management in Iran

پوستر سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،دبيرخانه كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران