کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran

پوستر کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه،دانشگاه صنعتي مراغه با همكاري دانشگاه تبريز - دانشگاه شهيد مدني آذربايجان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران