دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، مرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran

پوستر دومین کنفرانس  بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه،دانشگاه صنعتي مراغه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران