دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، مرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran

پوستر دومین کنفرانس  بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ توسط ، دبیرخانه کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران