پنجمین کنگره بین المللی سرطان، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنگره بین المللی سرطان

Fifth International Cancer Congress

پوستر پنجمین کنگره بین المللی سرطان

پنجمین کنگره بین المللی سرطان در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،مركز تحقيقات سرطاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی سرطان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی سرطان