پنجمین کنگره بین المللی سرطانهای دستگاه گوارش، اسفند ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنگره بین المللی سرطانهای دستگاه گوارش

Fifth International Congress of Gastrointestinal Cancer

پوستر پنجمین کنگره بین المللی سرطانهای دستگاه گوارش

پنجمین کنگره بین المللی سرطانهای دستگاه گوارش در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


پنجمین کنگره بین المللی سرطانهای دستگاه گوارش در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.