چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش، اسفند ماه 97

چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

4th International Congress of Gastrointestinal Cancer

پوستر چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش مراجعه فرمایید.


محورهای کنگره:

 1. اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه گوارش
 2. اتیولوژی
 3. عوامل خطر
 4. بیولوژی مولکولی و ژنتیک
 5. تغذیه و سرطان
 6. پیشگیری و تشخیص زودرس
 7. تازه های تشخیص و مرحله بندی
 8. تازه های درمانی و اقدامات جراحی کم تهاجمی
 9. مسائل روانی و سلامت معنوی در سرطان های دستگاه گوارش
 10. مسائل حمایتی تسکینی در سرطان های دستگاه گوارش
 11. طب مکمل و سنتی و سرطان های دستگاه گوارش


مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش