سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

3th International CANCER Congress

سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ تا ۵ آذر ۱۳۹۵ توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


محور کنگره:
اپیدمیولوژی سرطان های دستگاه گوارش
اتیولوژی
عوامل خطر
بیولوژی مولکولی و ژنتیک
تغذیه و سرطان
پیشگیری و تشخیص زودرس
تازه های تشخیص و مرحله بندی
تازه های درمانی و اقدامات جراحی کم تهاجمی
مسائل روانی و سلامت معنوی در سرطان های دستگاه گوارش
مسائل حمایتی تسکینی در سرطان های دستگاه گوارش
طب مکمل و سنتی و سرطان های دستگاه گوارش