سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش، آذر ماه ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش

3th International CANCER Congress

سومین کنگره بین المللی سرطان های دستگاه گوارش در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.