سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته، مهر ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته

The third national conference of machining and advanced machine tools

پوستر سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته

سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۲ توسط دانشگاه اراک، در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته