دومین کنفرانس ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته، مهر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته

Second National Conference on Advanced Machining and Machine Tools

پوستر دومین کنفرانس ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته

دومین کنفرانس ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربیت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته