اولین کنفرانس ماشینکاری و ماشین ابزارهای پیشرفته، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس ماشینکاری و ماشین ابزارهای پیشرفته

Conference on Advanced Machining and Machine Tools

پوستر اولین کنفرانس ماشینکاری و ماشین ابزارهای پیشرفته

اولین کنفرانس ماشینکاری و ماشین ابزارهای پیشرفته در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشكده مكانيك دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ماشینکاری و ماشین ابزارهای پیشرفته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ماشینکاری و ماشین ابزارهای پیشرفته